Citometrie în Flux

Imunofenotipare prin Citometrie de flux

  1. Imunofenotiparea celulelor neoplazice din diferite lichide biologice: sange periferic, aspirate medulare, lichid cefalorahidian provenite de la pacientii cu diferite hemopatii maligne: Leucemii acute (mieloblastice si limfoblastice), Sindroame limfoproliferative (LMNH/LLC), Mielom multiplu;

  2. Evaluarea Bolii Minime Reziduale in aspiratele medulare provenite de la pacientii cu Leucemii acute, Sindroame limfoproliferative, Mielom multiplu;

  3. Imunofenotiparea subpopulatiilor limfocitare in sangele periferic la pacientii cu Imunodeficiente primare sau secundare;

  4. Imunofenotiparea subpopulatiilor limfocitare in lichidul de lavaj bronho-alveolar: la pacientii cu sarcoidoza.


Tehnici de lucru

Fenotiparea limfocitelor native circulante, normale sau leucemice, din aspirat medular, din exudatele inflamatorii patologice sau din lichidul de lavaj bronhoalveolar prin citometrie de flux

    • separare densitometrica a populatiilor celulare

    • marcarea cu anticorpi fluorescenti (mono, bi-, tri- si tetracolorare) specifici pentru CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD9, CD10, CD14, CD16, CD19, CD20, CD21, CD22, CD25, CD45, CD45RA/RO, CD79a/b, CD54, CD56, HLA-DR